Rijbewijs C

Welke voertuigen mag je besturen met een rijbewijs C?

 • Een voertuig waarvan de maximaal toegelaten massa meer is dan 3500kg en met ten hoogste 8 zitplaatsen, bestuurder niet inbegrepen.

 • Er mag aan dit voertuig een aanhangwagen gekoppeld worden met een maximaal toegelaten massa van maximum 750kg.

 • Sinds 10/09/2009 moeten bestuurders van categorie C die proffessioneel vervoer verrichten voldoen aan de voorschriften van vakbewaamheid. Voor meer info zie https://www.gocavlaanderen.be/subcategory/vrachtwagen-c

 

Theorie:

 • Vooraleer het rijbewijs C te behalen (met of zonder vakbekwaamheid) is men verplicht om in het bezit te zijn van een rijbewijs B!

 • Je moet ook medisch gekeurd zijn, deze code wordt dan op je rijbewijs opgenomen.

 • C zonder vakbekwaamheid: minimum 21 jaar (50 meerkeuzevragen theorie)

 • C met vakbekaamheid: minimum 18 jaar (uitgebreid examen bestaat uit 3 proeven)

 • Zelfstudie of theoriecursus in de rijschool 

Praktijk:

Voorlopig rijbewijs met begeleider voor rijbewijs C met of zonder vakbekwaamheid

 • Dit voorlopig rijbewijs is geldig voor 12 maanden en je moet telkens vergezeld worden van minstens één begeleider die op je voorlopig rijbewijs genoteerd staat.

 • Praktijkexamen is mogelijk na 1 maand na datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs.

 • Na 2 maal niet slagen ben je verplicht om 4 uur rijles te volgen in een erkende rijschool.

 

Praktijkexamen zonder voorlopig rijbewijs voor rijbewijs C met of zonder vakbekwaamheid

 • Je volgt minstens 8 uur rijles in een erkende rijschool. Tijdens de lessen worden alle manoeuvres aangeleerd en wordt er op de openbare weg gereden. Het volledig examenprotocol wordt overlopen.

 • Je legt jouw praktijkexamen af onder de begeleiding van de rijschool.

Nascholing:

Om je attest van vakbewaamheid te behouden moet je vijfjaarlijks 35 uur nascholing volgen. 

 

 

Meer info vindt u hier

© 2018 | Design by RedBit.agency   •   SEO & SEA by RedBit.agency

Contacteer ons!
Contacteer ons!