Herinvoering vormingsmoment en verlenging minimale oefenperiode 26-08-2023

Onderstaande info kunt u terugvinden op de website van Vlaanderen en op de website van GOCA

Vanaf 1 maart 2024 ! gaat er een nieuwe wetgeving van start.

Verlening minimale oefenperiode van 3 maanden naar 5 maanden: Iedereen die vanaf 1 maart 2024 het voorlopig rijbewijs aanvraagt, zal een oefenperiode van 5 maanden moeten doorlopen.

Herinvoering van het vormingsmoment: Elke begeleider die zich vanaf 1 maart 2024 op een voorlopig rijbewijs M36 of M12 laat registreren moet een vormingsmoment volgen.

 

© 2018 | Design by My-Websitebuilder.com   •   SEO & SEA by Opti-Seo.com

Contacteer ons!
Contacteer ons!