Privacy verklaring

Rijschool Vlaamse Ardennen V.O.F.
Abeelstraat 29/3
9600 Ronse
 
BE 0810 22 83 30

 

Organigram

Principe

Bescherming van de privacy van een individu is een fundamenteel recht. Om je als klant onze diensten en producten te kunnen leveren, moeten noodgedwongen over enkele persoonsgegevens beschikken. 
 
Wij, als organisatie Rijschool Vlaamse Ardennen, streven ernaar om op een eerlijke en transparante manier uw persoonsgegevens te verwerken.
 
Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u als klant om op regelmatige basis dit document te raadplegen.

 

Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid.

Persoonsgegevens zijn ieder vorm van informatie over een identificeerbaar natuurlijk persoon. Voorbeeld hiervan is naam en familienaam, telefoonnummer, een email-adres, schriftelijke correspondentie, enz. 
 
Deze gegevens worden verzameld op verschillende manier : door u als klant aan ons bezorgd via inschrijfformulier op de website, mondeling of per mail of wij ontvangen uw klanten gegevens via derden, onder de voorwaarde dat deze derden de gegevens conform de Europese en Belgische regelgeving op een juiste manier hebben verworden en verwerkt. 
Al deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd. 
 
Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

  • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
  • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
  • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt

 

Veiligheid

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen via onze website, mail of na persoonlijk contact. 
 
Wij zien erop toe dat de verwerking van uw persoonsgegevens op een vertrouwelijke en veilige manier wordt beheerd, verwerkt en bewaard. 
 
Als Rijschool Vlaamse Ardennen de verwerking van persoonsgegevens doorgeeft aan externe organisaties dan valt dit onder de verantwoordelijkheid van onze organisatie en dan zijn wij erop toe dat alle partijen de gegevens op een vertrouwelijke en veilige manier beheren. Wij dwingen dit contractueel af en kunnen deze partijen auditeren of laten auditeren. 

Doel van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

Deze informatie kan op onderstaande manier gebruikt en verwerkt worden.

  • Uw emailadres wordt gebruikt als bron van communicatie over gevraagde informatie met betrekking tot onze diensten, doorsturen van documenten, en communicatie.
  • Uw persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, geboorteplaats, rijksregisternummer, adres worden gebruikt als informatie die wij nodig hebben om onze activiteiten als erkende rijschool uit te kunnen oefenen bv. Afleveren van de wettelijk vereiste attesten in het kader van een gevolgde opleiding ten einde een rijbewijs te kunnen behalen. 
  • Om u later te contacteren voor direct marketingdoeleinden

 

Doorgeven van persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens kunnen worden voor verdere verwerking doorgegeven worden aan natuurlijke of rechtspersonen en/of overheidsinstanties. Wij geven geen persoonsgevens door aan derde partijen, tenzij de persoon hiervoor toestemming geeft. Rijschool Vlaamse Ardennen geeft enkel persoonsgegevens door zonder toestemming van de betrokkene indien de wetgeving ons hiertoe verplicht. 


Bewaartermijn van de persoonsgegevens. 
Rijschool Vlaamse Ardennen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Sommige gegevens worden bewaard voor een termijn bij wet opgelegd. 


Rechten van de klant. 
Iedere betrokkene en/of waarvan wij  over persoonsgegevens beschikken en verwerken beschikt vanuit de wetgeving over verschillende rechten

Recht op informatie : Rijschool Vlaamse Ardennen moet in alle transparantie informatie verstrekken aan de betrokkene over hoe en welke persoonsgegevens worden verwerkt

Recht op inzage : De betrokkene heeft het recht te weten of zijn persoonsgegevens worden verwerkt of niet. De betrokkene heeft recht op een kopie van de verwerkte persoonsgegevens. 

Recht op correctie : Ingeval persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn moeten wij de gegevens corrigeren en evt. derde partijen informeren over de gecorrigeerde gegevens. 

Recht op gegevenswissing : De betrokkene kan de organisatie vragen om te worden vergeten en te worden verwijderd uit de bestanden, hierbij rekening houdend met wettelijke uitzonderingen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens : De betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die hij/zij heeft verstrekt te laten overdragen aan een andere verwerking. Hiertoe moet de betrokkene persoonlijk contact nemen met onze organisatie en/of desbetreffend filiaal. 

Deze rechten kunnen via mail naar desbetreffend filiaal of de organisatie worden overgemaakt of via een schriftelijke aanvraag naar Rijschool Vlaamse Ardennen, Abeelstraat 29/3, 9600 Ronse

Om de bovenstaande rechten schriftelijk of via mail uit te oefenen of te voorkomen dat persoonsgegevens ongeoorloofd worden verwerkt, moet de aanvrager een bewijs van identificatie verschaffen. Bij voorkeur via kopij van de identiteitskaart. Wij beantwoorden de aanvraag binnen een termijn van max 7 dagen na ontvangst van de aanvraag. 

Meer informatie over de regelgeving omtrent de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens kan u verkrijgen via www.privacycommission.be. 

Bent u, als betrokkene, de mening toegedaan dat wij als organisatie Rijschool Vlaamse Ardennen, niet aan uw privacy-verwachtingen voldoen, heeft u het recht klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingautoriteit via mail: commission@privacycommission.be

 

Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid?

Wenst u ons te contacteren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren op de verschillende e-mail adressen per filiaal  of telefonisch

Filiaal Oudenaarde : info@vlaamseardennen.be – 055/303828
Filiaal Brakel : brakel@vlaamseardennen.be – 055/420262
Filiaal Ronse : ronse@vlaamseardennen.be – 0492/270679
Filiaal Geraardsbergen : geraardsbergen@vlaamseardennen.be – 0470/885197
Filiaal Zottegem : zottegem@vlaamseardennen.be – 09/2250212
Filiaal Ninove : ninove@vlaamseardennen.be – 0493/501376
 
Per post : Abeelstraat 29/3, 9600 Ronse.

© 2018 | Design by RedBit.agency   •   SEO & SEA by RedBit.agency

Contacteer ons!
Contacteer ons!